Select Page

Qmax Medio PE Profile stick without grip

97.44 

Kij Qmax MEDIO Profil bez owijki to idealny produkt dla dzieci i młodzieży. Kij z blendą profilowaną. Idealnie dopracowana łopatka, umożliwia trenować do perfekcji trudne techniki strzału.  Górna część kija bez owijki. Wymienna profilowana łopatka Lewa lub Prawa dostępna w kolorach:

 • czarnym
 • białym

Kij wykonany z polietylenu, maksymalna długość 92 cm.

Długość kija z blendą 102 cm. Waga 230g

Porady:

 • Kij lewy – trzymając kij w ręce – lewa ręka jest u dołu, prawa u góry kija. Grający strzela lewą stroną.
 • Kij prawy – trzymając kij w ręce – prawa ręka jest u dołu, lewa u góry kija. Grający strzela prawą stroną.

Description

Qmax Medio PE Profile stick without grip is an ideal product for children and adolescents. Stick with profiled blade. Perfectly polished blade, allows you to train to perfection difficult shooting techniques. The upper part of the stick without grip.

Interchangeable profiled left or right blade available in colors:

 • black
 • white

The stick is made of polyethylene, the maximum length is 92 cm.
The length of the stick with blade 102 cm. Weight 230g

Tips:

 • Left stick – holding the stick in your hand – the left hand is at the bottom, right at the top of the stick.
  The player shoots the left side.
 • Right stick – holding the stick in your hand – the right hand is at the bottom, left at the top of the stick.
  The player shoots the right side.

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 120 × 10 × 30 cm
Długość trzonka I / z łopatką I

75 cm / 85 cm, 82 cm / 92 cm, 85 cm / 95 cm, 92 cm / 102 cm

Blade direction

Left – left hand on the bottom of the stick, Right – right hand on the bottom of the stick

Blade color

Black, White